Phòng khám là gì? Cách Tìm Phòng Khám Gần Đây Nổi Tiếng

Phòng khám là gì? Cách Tìm Phòng Khám Gần Đây Nổi Tiếng

Phòng khám là cơ sở khám chữa bệnh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Phòng khám có thể được thành lập bởi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhằm cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân. Bài Viết được các chuyên gia Chamsoc.org cung cấp trong chuyên mục Sức Khỏe cập nhật mới nhất hiện nay với chủ đề bài viết Phòng khám là gì? Cách Tìm Phòng Khám Gần Đây Nổi Tiếng.

Phòng khám là gì?

Phòng khám là một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có quy mô nhỏ, do một hoặc một số cá nhân, tổ chức được phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Phòng khám thường được đặt ở địa điểm cố định, có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Phòng Khám Là Gì?

Các loại phòng khám

Theo quy định của pháp luật hiện hành, phòng khám được chia thành hai loại:

 • Phòng khám đa khoa: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi.
 • Phòng khám chuyên khoa: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo một chuyên khoa cụ thể.

Các loại phòng khám

Các loại hình phòng khám chuyên khoa

Phòng khám chuyên khoa được chia thành các loại hình sau:

 • Phòng khám nội tổng hợp: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.
 • Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa thuộc hệ nội, bao gồm: phòng khám tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nhi và chuyên khoa khác thuộc hệ nội.
 • Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp các dịch vụ tư vấn sức khỏe.
 • Phòng khám chuyên khoa ngoại: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa.
 • Phòng khám chuyên khoa sản: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản khoa.
 • Phòng khám chuyên khoa phụ khoa: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa.
 • Phòng khám chuyên khoa nhi: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa.
 • Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh răng hàm mặt.
 • Phòng khám chuyên khoa tai mũi họng: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tai mũi họng.
 • Phòng khám chuyên khoa mắt: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mắt.
 • Phòng khám chuyên khoa da liễu: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh da liễu.
 • Phòng khám chuyên khoa tâm thần: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần.
 • Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phục hồi chức năng.
 • Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền.
 • Phòng khám chuyên khoa khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học gia đình: Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học gia đình.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng khám

Phòng khám có chức năng, nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe cho người dân. Cụ thể, phòng khám thực hiện các hoạt động sau:

Chức năng, nhiệm vụ của phòng khám

 • Khám bệnh, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thông thường.
 • Thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng theo quy định.
 • Tư vấn sức khỏe, giáo dục sức khỏe cho người dân.
 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo y khoa liên tục.

Điều kiện hoạt động của phòng khám

Để được cấp phép hoạt động, phòng khám phải đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện hoạt động của phòng khám

 • Có địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình, bảo đảm đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa, làm vệ sinh.
 • Có đủ các phòng chức năng theo quy định, bao gồm: phòng khám bệnh, chữa bệnh; phòng chờ; phòng làm việc của người hành nghề; phòng tiếp đón; phòng kỹ thuật; phòng vệ sinh;...
 • Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép.
 • Có đủ nhân lực phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp phép.

Trách nhiệm của phòng khám

Trách nhiệm của phòng khám là các nghĩa vụ mà phòng khám phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm của phòng khám được quy định trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và các văn bản pháp luật liên quan.

Trách nhiệm của phòng khám

Cụ thể, trách nhiệm của phòng khám bao gồm các nội dung sau:

 • Tuân thủ quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám phải tuân thủ các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm:
  • Quy định về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;
  • Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực y tế;
  • Quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;
  • Quy định về bảo hiểm y tế;
  • Quy định về phòng, chống nhiễm khuẩn;
  • Quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm;
  • Quy định về quản lý chất thải y tế;
  • Quy định về bảo vệ môi trường;
  • Quy định về phòng, chống cháy nổ;
  • Quy định về phòng, chống dịch bệnh;
  • Quy định về quyền và nghĩa vụ của người bệnh;
  • Quy định về quyền và nghĩa vụ của người hành nghề;
  • Quy định về quyền và nghĩa vụ của người quản lý, điều hành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh an toàn, hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh: Phòng khám phải cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh an toàn, hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, bao gồm:
  • Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phạm vi chuyên môn được cấp phép;
  • Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế;
  • Bảo đảm quyền được thông tin, được tư vấn của người bệnh;
  • Bảo đảm quyền được tôn trọng bí mật đời tư, bí mật khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh;
  • Bảo đảm quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người bệnh;
  • Bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại do khám bệnh, chữa bệnh gây ra.
 • Tuân thủ quy định về bảo hiểm y tế: Phòng khám phải tuân thủ quy định về bảo hiểm y tế, bao gồm:
  • Kê đơn thuốc, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế;
  • Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn: Phòng khám phải thực hiện các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn theo quy định của pháp luật, bao gồm:
  • Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm;
  • Kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh;
  • Quản lý chất thải y tế;
  • Phòng, chống cháy nổ.
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường: Phòng khám phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, bao gồm:
  • Thu gom, xử lý chất thải y tế theo quy định;
  • Bảo vệ môi trường xung quanh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: Phòng khám phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật, bao gồm:
  • Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền;
  • Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, phòng khám còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện trách nhiệm của phòng khám là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

  Cách Tìm Phòng Khám Gần Đây - Các Phòng Khám Nổi Tiếng

  Cách Tìm Phòng Khám Gần Đây, Có nhiều cách để tìm phòng khám gần đây. Dưới đây là một số cách phổ biến:

  Cách Tìm Phòng Khám Gần Đây - Các Phòng Khám Nổi Tiếng

  Sử dụng Google Maps

  Cách đơn giản nhất để tìm phòng khám gần đây là sử dụng Google Maps. Bạn chỉ cần nhập từ khóa "phòng khám" hoặc "phòng khám [tên chuyên khoa]" vào ô tìm kiếm trên Google Maps. Sau đó, Google Maps sẽ hiển thị danh sách các phòng khám gần vị trí hiện tại của bạn. Bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm theo chuyên khoa, đánh giá, giá cả,...

  Sử dụng ứng dụng tìm kiếm phòng khám

  Có nhiều ứng dụng tìm kiếm phòng khám trên thị trường, chẳng hạn như:

  • BookingCare
  • AloBacsi
  • Docosan
  • iSofa

  Các ứng dụng này thường có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và cung cấp nhiều thông tin hữu ích về các phòng khám, chẳng hạn như: địa chỉ, số điện thoại, giờ làm việc, thông tin bác sĩ,...

  Hỏi bạn bè, người thân

  Nếu bạn có bạn bè, người thân đang sinh sống hoặc làm việc tại khu vực bạn muốn tìm phòng khám, bạn có thể nhờ họ giới thiệu. Họ có thể cung cấp cho bạn thông tin về các phòng khám uy tín, chất lượng.

  Các Phòng Khám Nổi Tiếng

  Dưới đây là một số phòng khám nổi tiếng ở Việt Nam:

  • Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Bệnh viện Bạch Mai
  • Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM
  • Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
  • Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Bệnh viện Phụ sản Trung ương
  • Bệnh viện K Trung ương
  • Bệnh viện Tim Hà Nội
  • Bệnh viện Mắt Trung ương

  Ngoài ra, còn có nhiều phòng khám đa khoa uy tín trên toàn quốc, chẳng hạn như:

  • Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec
  • Phòng khám Đa khoa Phương Đông
  • Phòng khám Đa khoa Tâm Anh
  • Phòng khám Đa khoa Hồng Ngọc
  • Phòng khám Đa khoa Thu Cúc
  • Phòng khám Đa khoa Quốc tế FV
  • Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
  • Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
  • Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park

  Lưu ý khi lựa chọn phòng khám

  Khi lựa chọn phòng khám, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

  Lưu ý khi lựa chọn phòng khám

  • Chuyên khoa

  Bạn cần lựa chọn phòng khám có chuyên khoa phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của mình.

  • Địa chỉ

  Bạn nên lựa chọn phòng khám gần vị trí của mình để thuận tiện cho việc đi lại.

  • Đánh giá

  Bạn có thể tham khảo đánh giá của người bệnh trước đây để có thêm thông tin về chất lượng dịch vụ của phòng khám.

  • Giá cả

  Bạn nên tham khảo giá cả dịch vụ trước khi đi khám để tránh bị "chặt chém".

  Người bệnh nên tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè hoặc tìm hiểu thông tin trên internet để lựa chọn được phòng khám uy tín, chất lượng.

  Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn tìm được phòng khám phù hợp với nhu cầu của mình.

  Back to blog